Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2010

rockthatjoan
8138 c2c2 500
rockthatjoan

I could not help smiling at the document when I had completed it. It ran this way:

 

Sherlock Holmes - his limits

1.Knowledge of Literature: Nil.

2.Knowledge of Philosophy: Nil.

3.Knowledge of Astronomy: Nil.

4.Knowledge of Politics: Feeble.

5.Knowledge of Botany: Variable. Well up in belladonna, opium, and poisons generally. Knows nothing of practical gardening.

6. Knowledge of Geology: Practical, but limited. Tells at a glance different soils from each other. After walks has shown me splashes upon his trousers, and told me by their colour an consistence in what part of London he had received them.

7.Knowledge of Chemistry: Profound.

8.Knowledge of Anatomy: Accurate, but unsystematic.

9.Knowledge of Sensational Literature: Immense. He appears to know every horror perpetrated in the century.

10.Plays the violin well.

11.Is an expert singlestick player, boxer, and swordsman.

12. Has a good practical knowledge of British law.

 

When I had got so far in my list I threw it into the fire in despair. 'If I can only find what the fellow is driving at by reconciling
 all these accomplishments, and discovering a calling which needs them all, (...) I may as well give up the attempt at once.'

— "A Study in Scarlet", sir Arthur Conan Doyle
rockthatjoan
7450 d7f3 500
rockthatjoan
9297 be16
Jak ktoś ma kota wie o co chodzi :D
Reposted fromblysk blysk viachouette chouette
rockthatjoan
6654 4dd7

August 07 2010

1473 d60d 500
Reposted frominspired inspired
rockthatjoan
rockthatjoan
2277 b584 500
Reposted frommanok manok viaout-of-choice out-of-choice
rockthatjoan
6592 66bb 500
rockthatjoan
1351 3b02 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi
rockthatjoan
Reposted fromethiel ethiel
rockthatjoan
6649 c5fc
Reposted fromOhSnapItsKayla OhSnapItsKayla viadrozdzi drozdzi
rockthatjoan
7390 2d4f
Reposted fromrose-mary rose-mary
rockthatjoan
2602 fda9
Reposted fromrose-mary rose-mary
rockthatjoan
9353 61f5 500
Reposted fromllooll llooll viarose-mary rose-mary
rockthatjoan
1745 965b
Reposted bykasessita kasessita

August 06 2010

rockthatjoan

Zawsze chciałam szalonych wakacji.

Tylko nigdy nie wiedziałam, na czym to szaleństwo mogłoby polegać. Ku mojemu przerażeniu, przeżywam teraz szalone wakacje, których głównym punktem jest kilka równolegle prowadzonych historii miłosnych. Sama już nie mogę się w tym połapać.

August 05 2010

rockthatjoan

i delektować się smakiem

<marzyciel>

rockthatjoan

Czy dziewczyna w dzisiejszych czasach MUSI wybierać pomiędzy:

a) chłopakiem, którego kocha, i który może nawet jest zajebisty ale żyje we własnym świecie i nie domyśli się, że ona może oczekiwać głupiego "wszystkiego najlepszego" w Dzień Kobiet

b) chłopakiem, który kocha ją, ale ona jego nie i nawet, jeśli byłby w stanie dać jej cząstkowe szczęście, to będzie się czuła jak suka wiedząc, że kiedyś będzie musiała go zranić

c) samotnością, obgryzaniem paznokci i bujanym fotelem

d) udanym związkiem z niejakim Jackiem Danielsem i przedwczesną śmiercią?

Jeśli tak, to ja wysiadam i zostaję lesbijką.

Reposted byqufelms qufelms
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl